Operatør: Wintershall Dea 

Innretning: Transocean Norge 

Felt: Maria 

Samtykket omfattar boring av tre produksjonsbrønnar og ein vanninjeksjonsbrønn. 

Maria

Mariafeltet ligg på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer aust for Kristin. Havdjupna i området er 300 meter. Maria blei påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2015. Feltet er bygt ut med to havbotnrammer. Det er fem produksjons- og to injeksjonsbrønnar på feltet. Produksjonen starta i 2017.

Kjelde: norskpetroleum.no