Draguen tilhøyrer utvinningsløyve 093, 158 og 176 der OKEA er operatør. Draugen-innretningane hadde tidlegare samtykke med gyldigheit til 9.3.2024, men den er no utvida til 31.12. 2040. 

Samtykke gjeld forlengd bruk av innretningane på Draugen-feltet til drift, produksjon og brønnintervensjon. 

Draugen

Draugen ligg i den sørlege delen av Norskehavet. Havdjupna i området er 250 meter. Draugen blei påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1988. Feltet er bygt ut med ei botnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbotnbrønnar. Stabilisert olje blir lagra i tankar i sokkelen på innretninga. To røyrleidningar går frå innretninga til ei flytande lastebøye. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no