Operatør: Neptune

Felt: Gjøa, Duva, Fenja

Innretninger: Island Constructor, Island Wellserver