Island Wellserver innretningen
Island Wellserver innretningen Foto: Island Offshore

Island Wellserver (bildet) ble bygd ved Aker Yards Langsten i Vestnes kommune. Innretningen opereres av Island Offshore Subsea AS med hovedkontor i Stavanger.

Island Wellserver er 116 meter lang. Innretningen skal i en femårsperiode utføre brønnvedlikehold (lett brønnintervensjon) på norsk sokkel for StatoilHydro.