Operatør: Equinor

Utvinningstillatelse: 048E

Innretning: COSLPromoter

Felt: Eirin

Eirin

Eirinfeltet ligg i den midtre delen av Nordsjøen, cirka ni kilomenter nordvest for Gina Krog. Eirin vart påvist i 1978 og plan for utbygging drift (PUD) vart godkjent i 2024. Feltet skal byggjast ut med ei innretning på havbotnen med to brønnar kopla opp mot Gina Krog-plattforma.

Feltet er under utbygging. Forventa produksjonsstart er i 2025.

Kjelde: regjeringen.no