Operatør: Aker BP

Utvinningsløyve: PL102 F/G

Brønnamn: Trell Portiko 25/5-H-2 H og Trell Sirloin 25/5-H-2 AH i PL102 F/G

Havdjupn: 120 meter

Innretning: Deepsea Nordkapp