Bilde av Deepsea Nordkapp
Deepsea Nordkapp Foto: Odfjell Drilling

Den 2. mai 2019 fikk Odfjell Drilling samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil for den flyttbare innretningen Deepsea Nordkapp.

Deepsea Nordkapp er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E.

Innretningen er bygget ved Samsung Heavy Industries i Sør-Korea og ferdigstilt i 2019.

Deepsea Nordkapp er eid og drives av Odfjell Drilling. Den er registrert på Bermuda og klasset av DNV GL.

Vedtak

Samsvarsuttalelsen innebærer at Deepsea Nordkapp og relevante deler av Odfjell Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell Drilling AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem oppfyller regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i vedtaket vårt blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse vår behandling SUT-søknaden har Ptil gjennomført tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.