Samtykket gjeld fjerning av stålunderstell på den tidlegare stigerøyrplattforma 2/4-G på Ekofiskfeltet.

Stigerøyrplattforma 2/4-G,med røyrleidningar, var eigd av Valhallfeltet, og vart operert av ConocoPhillips gjennom avtale med tidlegare BP Amoco. Aker BP overtok eigarskapen i 2016.