Operatør: Aker BP

Felt: Hanz

Samtykket omfatter havbunnsinnretningar med tilhøyrande kontrollkablar og røyrleidningar.

Hanz

Hanz ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer nord for Ivar Aasen-feltet. Havdjupna i området er 115 meter. Hanz blei påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2013. Feltet skal byggjast ut med havbotnrammer knytt til Ivar Aasen.

Feltet er under utbygging. Produksjonsstart er venta i 2024.

Kjelde: norskpetroleum.no