Operatør: Norske Shell

Innretning: Deepsea Yantai

Felt: Knarr og Gaupe

Knarr

Knarr ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Snorre. Havdjupna er 400 meter. Knarr blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med eit produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbotnrammer med seks brønnar for produksjon og injeksjon. Produksjonen starta i 2015 og vart avslutta i 2022. Disponering av feltet skal være ferdig innan 2028.

Kjelde: norskpetroleum.no

Gaupe

Gaupe ligg i den midtre delen av Nordsjøen, nær grensa til britisk sector, 35 kilometer sør for Sleipner Øst. Havdjupna er 90 meter. Gaupe blei påvist I 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2010. Feltet er bygt ut med to enkeltståande havbotnbrønnar knytt til Armada-innretninga på britisk sokkel. Produksjonen starta i 2012 og vart avslutta i 2018. Disponering av innretningane på havbotnen skal være ferdig innan utgangen av 2028.

Kjelde: norskpetroleum.no