Operatør: Equinor Energy

Utvinningsløyve: 537

Brønnamn: 7324/7-4 og 7324/7-U-2 S

Prospektnamn: Wisting Appraisal

Geografiske koordinatar:

For 7324/7-4:

  • 73° 24`50,86 Nord
  • 24°16`56,53 Aust

For 7324/7-U-2 S:

  • 73° 24`50,61 Nord
  • 24°16`57,28 Aust

Havdjupn: 396 meter

Innretning: Deepsea Stavanger