Operatør: Equinor

Innretning: Transocean Encourage

Felt: Tyrihans

Tyrihans

Tyrihansfeltet ligg i Norskehavet, 25 kilometer søraust for Åsgard. Havdjupna i området er 270 meter. Tyrihans blei påvist i 1983, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2005. Feltet er bygt ut med fem havbotnrammer kopla til Kristin-innretninga, fire er til produksjon og gassinjeksjon og ei til sjøvassinjeksjon. Produksjonen frå Tyrihans starta i 2009.

Kjelde: norskpetroleum.no