Transocean Encourage innretningen
Transocean Encourage innretningen Foto: Transocean

Transocean Encourage er en halvt nedsenkbar CAT D-rig, klasset av DNV GL og er eid og drevet av Transocean.

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Innretningen fikk første gang SUT i 2016. Den het da Songa Encourage, og var eid og drevet av Songa Offshore.

Ptil gjennomførte den gang tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. SUT-behandlingen inngikk også i tilsyn som ble gjennomført i forbindelse med SUT til de to første CAT D-riggene; Songa Equinox og Songa Endurance. (Rapporter ligger som vedlegg).

I forbindelse med at Transocean overtok Songa Offshore i 2018 søkte selskapet om ny SUT for Songa Encourage. Selskapet har endret navn på innretningen til Transocean Encourage og implementert Transoceans styringssystem, som beskrevet i den nye SUT-søknaden. Ptil har fulgt opp denne prosessen i form av møter og et eget tilsyn med integrasjonen mellom Transocean og Songa.