Operatør: Equinor

Innretning: COSL Promoter

Annan info: Samtykket omfattar plugging og forlating og produksjonsboring av brønnar på Statfjord Øst.

Statfjord Øst

Statfjord Øst ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, sju kilometer nordaust for Statfjord. Havdjupna i området er 150-190 meter. Statfjord Øst blei påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1990. Feltet er bygt ut med to havbotnrammer for produksjon og ei for vassinjeksjon, som er knytt til Statfjord C-innretninga. I tillegg er det bora to produksjonsbrønnar frå Statfjord C. Produksjonen starta i 1994.

Kjelde: norskpetroleum.no