Operatør: Aker BP

Felt: Hod

Utvinningstillatelse: 033

Innretning: Noble Invincible

Hod

Hod ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer sør for Valhall. Havdjupna er 72 meter. Hod blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1988. Produksjonen starta i 1990 og vart avslutta i 2013.

PUD for reutbygging av Hod blei godkjent i 2020. Utbygginga omfattar ei ubemanna brønnhovudinnretning (Hod B) knytt til Valhallfeltet. Produksjonen frå Hod B starta i 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no