I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Det gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Noble Invincible innretningen
Noble Invincible innretningen (tidligere Mærsk Invincible) Foto: Maersk Drilling

Noble Invincible er en oppjekkbar boreinnretning av typen XLE, bygget ved DSME-verftet i Busan, Sør-Korea i 2016. 

Samsvarsuttalelsen innebærer at Noble Invincible og relevante deler av Noble Drilling Norge ASs organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår og forutsetninger i vedtaket blir ivaretatt.

I tillegg til tilsyn i forbindelse med behandlingen SUT-søknadene for de tre søsterinnretningene Noble Intrepid, Noble Interceptor og Noble Integrator, gjennomførte vi for Noble Invincible tilsyn på områdene:

  • Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, barriere. og vedlikeholdsstyring
  • Beredskap og helidekk
  • Arbeidsmiljø og logistikk
  • Vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdstyring i prosjektering