I mai 2021 gav Petroleumstilsynet samtykke til forlenga bruk av innretningar på Vale-feltet.  

Samtykket er gyldig fram til 11. juni 2023. Sval har søkt om ei kort forlenging for dette samtykket og det har dei no fått. Nytt samtykke er gjeldande fram til 1. oktober 2023.

Vale

Vale ligg i Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal. Havdjupna i området er 115 meter. Vale blei påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet var bygt ut med ei botnramme med ei horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg kopla til Heimdal-innretninga. Produksjonen starta i 2002 og blei avslutta i 2023. Disponering av innretninga skal være ferdig innan slutten av 2028.

Kjelde: Norskpetroleum.no

Hva er levetidsforlengelse?

Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.

Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.