West Elara innretningen
West Elara innretningen Foto: Seadrill

West Elara er en oppjekkbar boreinnretning levert fra Jurong Shipyard Pte Ltd i Singapore i 2011. 

West Elara har kapasitet for 120 personer. Den er registrert i Norge og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen West Elara innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.