Bilde av Transocean Equinox
Foto av Transocean Equinox Foto: Songa Offshore

Transocean Equinox er en halvt nedsenkbar CAT D-rig, klasset av DNV GL og er eid og drevet av Transocean.

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Innretningen fikk første gang SUT i 2015. Den het da Songa Equinox, og var eid og drevet av Songa Offshore.

Ptil gjennomførte den gang tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Teknisk sikkerhetssystem, barrierer- og vedlikeholdssystemer
  • Beredskap
  • Arbeidsmiljø og logistikk
  • Teknisk tilstand og styringssystem

I forbindelse med at Transocean overtok Songa Offshore i 2018 søkte selskapet om ny SUT for Songa Equinox. Selskapet har endret navn på innretningen til Transocean Equinox og implementert Transoceans styringssystem, som beskrevet i den nye SUT-søknaden. Ptil har fulgt opp denne prosessen i form av møter og et eget tilsyn med integrasjonen mellom Transocean og Songa.