Safe Zephyrus er en halvt nedsenkbar (semi) innretning og skal operere for Det Norske i sitt første oppdrag på norsk sokkel.

Foto av Safe Zephyrus
Foto: Prosafe

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Safe Zephyrus innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Prosafe as sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Safe Zephyrus gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder:

  • Logistikk og vedlikeholdsstyring
  • Arbeidsmiljø
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Beredskap og teknisk sikkerhet og helikopterdekk