Valaris Viking installasjonen
Valaris Viking Foto: Rowan Norway LTD

Valaris Viking het fram til 13.1.2022 Rowan Viking.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Valaris Viking innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway LTD sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Valaris Viking gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

  • Konstruksjonssikkerhet
  • Boring og Brønnteknologi og Logistikk
  • Teknisk sikkerhet, vedlikehold, beredskap og helikopterdekk (med
  • bistand fra Luftfartstilsynet)
  • Helsemessige forhold (med bistand fra Fylkesmannen i Rogaland, helse og sosialavdelingen)