Rowan Stavanger
Rowan Stavanger Foto: Valaris

Rowan Stavanger er en oppjeckbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Rowan Stavanger har plass til 120 personer. Innretningen er registrert i Panama og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

Vedtak

Rowan Stavanger og relevante deler av Rowan Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.