I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Dette gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Noble Intrepid (tidligere Maersk Interpid innretningen
Noble Intrepid (tidligere Mærsk Intrepid) Foto: Mærsk Intrepid

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Noble Intrepid innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Noble Intrepid gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapporene ligger vedlagt):

  • Elektriske systemer, teknisk sikkerhet, boresystemer og arbeidsmiljø
  • Materialhåndtering, beredskap, vedlikeholdsstyring og kran og løfteoperasjoner 
  • Bærende konstruksjoner og maritime systemer
  • Helsemessige og hygieniske forhold (med bistand fra Fylkesmannen i Rogaland, helse og sosialavdelingen )
  • Helikopterdekk (med bistand fra Luftfartstilsynet)