I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Det gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Maersk Innovator innretningen
Noble Innovator (tidligere Mærsk Innovator) Foto: Maersk Drilling

Noble Innovator er en flyttbar borerigg (jack-up), bygget av Hyundai i 2003. Plattformbeina er 205 meter lang, og riggen kan operere i vanndybder på opptil 150 meter.

Boligkvarteret har plass til 120 personer.