COSLPioneer
COSLPioneer Foto: COSL

COSLPioneer er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen GM 4000D. Den kan operere på vanndyp fra 70-750 meter og kan enten forankres eller operere som en dynamisk posisjonert DP-3 innretning.

Innretningens boligmodul har plass for 120 personer i enkeltmannslugarer.

Innretningen er et nybygg som ble levert i desember 2010 av Yantai Raffles i Kina. Innretningen er planlagt brukt av Statoil til leteboring på norsk sokkel.

Vedtak

COSLPioneer og relevante deler av COSL Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.