COSLInnovator installasjonen
COSLInnovator installasjonen Foto: COSL

Ptil har 30. mars 2012 gitt COSL Drilling Europe AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSLInnovator.

COSLInnovator er bygget ved Yantai Raffles Shipyard i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco og bygget ved Nymo i Grimstad.

Vurdering

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen COSLInnovator innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL Drilling Europe AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.