Bilde av Askepott-installasjonen
Askepott innretningen Foto: Erlend Hatteberg, Equinor

Den 28. november 2017 fikk KCA Deutag Drilling Norge AS samsvarsuttalelse fra Ptil for Askepott.

Askepott er en oppjekkbar boreinnretning av typen Gusto MSC CJ70-X150-ST CAT-J (Cat J).

Innretningen er bygget i Sør-Korea av Samsung Heavy Industries og ferdigstilt i 2017. Den er eid av utvinningstillatelse 104 (Oseberg) og opereres av KCA Deutag Drilling Norge AS. Askepott er registrert i Norge og klasset i DNV GL.

Vedtak

Samsvarsuttalelsen innebærer at Askepott og relevante deler av KCA Deutag Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at KCA Deutag Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår og forutsetninger i vedtaket blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Askepott gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I SUT-behandlingen inngår også tilsyn som er gjennomført i forbindelse med SUT til Askeladden som også er en CAT J-rigg (tilsynsrapporten ligger vedlagt).