Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Rogaland og Petroleumstilsynet har hatt på høring forslag til endringer i følgende forskrifter og veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift
  • CO2-sikkerhetsforskriften

Høringsfristen var 1. oktober. Vår behandling av kommentarene vil bli presentert i Regelverksforum.

PDF av høringskommentarene ligger som vedlegg.