Spørsmål

Har opprinnelig operatør noe som helst ansvar for å oppbevare opplysninger og materiale for utvinningstillatelser de ikke har ansvaret for lenger (tilbakelevering, kjøp, salg, bytte )?

Svar

Operatøren har i prinsippet ansvar til evig tid, med mindre noen andre (rettighetshavere eller staten) har overtatt området, jf. petroleumsloven § 10-4 første ledd fjerde setning. OBS – styringsforskriften gjelder bare på HMS-området.

Det fremgår også av samarbeidsavtalen i de enkelte utvinningstillatelser at den tidligere operatøren har plikt til å overlate nærmere spesifiserte opplysninger til den nye operatøren ved operatørskifte.