Spørsmål

Hva er definisjonen av et lukket område, som brukt i veiledningen til denne paragrafen?

Svar

"Lukkede områder" er ikke definert i forskriften. Da dette er relatert til eksplosjonslaster representert ved overtrykk, vil det i denne sammenhengen måtte bety "områder som er tilstrekkelig innelukket til at dette har betydning for resulterende overtrykk som følge av eksplosjon i området."