Spørsmål

I veiledningene til forskriftene er det spesifikke referanser til kapitler i NORSOK U-100N. I innretningsforskriften er der en generell referanse til samme standard. Er hele NORSOK U-100N å anse som anerkjent norm gjennom den generelle henvisningen i § 10?

Svar

Hele U-100N (og de andre anbefalte standardene) er å anse som en anerkjent norm for å oppfylle § 10 i innretningsforskriften, og en må forholde seg der etter. Jamfør rammeforskriften § 24 om anerkjente normer med veiledning.