Hopp til hovedinnhold

§ 28 Stråling

Landanlegg skal utformes slik at eksponering for stråling begrenses.
Det skal primært legges til rette for tekniske løsninger som reduserer behovet for å bruke radioaktive stoffer. Der radioaktive stoffer likevel må brukes, skal det legges til rette for sikker transport, håndtering og lagring av stoffene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med stråling som nevnt i første ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling.