Hopp til hovedinnhold

§ 18 Innkvartering

Innkvarteringen skal utformes og plasseres slik at den kan motstå de dimensjonerende lastene.
Innkvarteringens innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av virksomheten.
Innkvarteringen skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet om kapasitet som nevnt i andre ledd innebærer at innkvarteringen dimensjoneres med tilstrekkelige marginer for å unngå overbelegg ved bemanningstopper. Innkvarteringen bør utformes slik at personellet kan sove uforstyrret og sikres god restitusjon.
Forsvarlig hygienisk standard bør spesielt opprettholdes i soverom, oppholdsrom og arealer der matvarer oppbevares, tilberedes og serveres, jf. også veiledningen til § 68.