Hopp til hovedinnhold

§ 72 Merking av utstyr og last

Last og utstyr som transporteres, eller som brukes til transport til eller fra innretninger eller fartøy som deltar i petroleumsvirksomheten, skal merkes tydelig med navn på eier, innretning eller fartøy.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.