Hopp til hovedinnhold

§ 71 Merking av innretninger

Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystverkets bestemmelser.
Anker- og markeringsbøyer skal merkes på tilsvarende måte.
Alle sjømerker som legges ut i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal være i samsvar med IALA-regler og av en type som er akseptert av Kystverket for slik merking. Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan Havindustritilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

I samråd med Kystverket legges følgende bestemmelser til grunn ved merking av innretninger som nevnt i første ledd: Bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten
For krav til merking av flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, vises det til § 1 fjerde ledd om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs.