Hopp til hovedinnhold

§ 60 Nødhospital

Permanent bemannede innretninger skal ha nødhospital i tillegg til helseavdeling.
Behandlingskapasiteten skal være i henhold til de definerte fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i styringsforskriften § 17.
Nødhospitalet skal være utstyrt slik at det kan gis forsvarlig førstehjelp og medisinsk behandling.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Nødhospitalet vil vanligvis være et rom som har en annen primærfunksjon, men som raskt kan gjøres om til nødhospital ved behov.
For å oppfylle kravene til nødhospitalet bør standarden NORSOK C-001 kapittel 7.21 brukes.