Hopp til hovedinnhold

§ 39 Ballastsystem

Flytende innretninger skal være utstyrt med robuste ballast-, lense- og dreneringssystemer for å opprettholde nødvendig dypgående, stabilitet og skrogstyrke under normal bruk. I tillegg skal ballastsystemet kunne bringe innretningen til en sikker tilstand etter utilsiktet dypgående, trim eller krengning. Systemene skal kunne tømme og fylle alle tanker og tømme vanntette rom på en effektiv måte.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

For å oppfylle kravene til ballastsystemer bør Sjøfartsdirektoratets forskrift om ballastsystemer på flyttbare innretninger og NORSOK S-001 kapittel 24.4 brukes.
For å oppfylle kravene til lense- og dreneringssystemer i ikke-farlige områder (ikke eksplosjonsfarlig atmosfære under normal drift) bør DNV-OS-D101 kapittel 2 seksjon 3 brukes.