Hopp til hovedinnhold

§ 16 Brann- og eksplosjonsfarlige varer

(Opphevet ved forskrift 23. desember 2013)
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

(Paragrafen er opphevet. Veiledningen tas ut.)