Hopp til hovedinnhold

§ 19 Bemannede undervannsoperasjoner og dykkeroperasjoner

Kravene til utstyr og utføring av bemannede undervannsoperasjoner i rammeforskriften § 4 første ledd, innretningsforskriften § 1 andre ledd, 41a og kapittel XIII, aktivitetsforskriften § 21 andre ledd og kapittel XIX samt dykkeroperasjoner i teknisk og operasjonell forskrift § 63 gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020