Hopp til hovedinnhold

§ 8 Dokumentasjon med mer

Rammeforskriften § 23 om generelle krav til materialer og opplysninger, 24 om bruk av aner-kjente normer og 26 om dokumentasjon i tidlig fase samt styringsforskriften § 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Krav til dokumentasjon og materiale og opplysninger følger også av § 10-6 og 11-7 i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.
For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til rammeforskriften § 23, 24 og 26 og styringsforskriften § 24.