Hopp til hovedinnhold

§ 10 Rapportering og informasjon

Krav til rapportering og informasjon i styringsforskriften kapittel IX med unntak av § 34 gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Kravene i styringsforskriften kapittel IX er for transport og injeksjon av CO2 avgrenset til det som omfattes av sikkerhetslovgivningen.
For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til bestemmelsene i styringsforskriften kapittel IX.