Hopp til hovedinnhold

§ 96 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1157.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011