Hopp til hovedinnhold

§ 83 Grunn gass og grunne formasjonsvæsker

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak er planlagt og kan settes i verk for å håndtere situasjoner med grunn gass eller andre formasjonsvæsker, jf. også § 82.
Ved boring i grunne formasjoner skal valg av brønnkonstruksjon og boreparametere hindre at gass eller formasjonsvæske fra brønnen utgjør en risiko for personell, miljø og innretning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Med formasjonsvæsker som nevnt i første ledd, menes også hydrater og vann under trykk.
For å oppfylle kravet bør standarden NORSOK D-010 kapittel 6.7.2 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, jf. styringsforskriften § 17.