Hopp til hovedinnhold

§ 93 Bemannede undervannsoperasjoner

Under utføring av bemannede undervannsoperasjoner skal det settes i verk operasjonelle tiltak slik at de som deltar i operasjonene, ikke påføres skade eller sykdom, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres. Jf. kapittel VII.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Under utføring av bemannede undervannsoperasjoner bør standarden NORSOK U-100N brukes.