Hopp til hovedinnhold

§ 56 Oppfølging av overvåkingsresultater

Dersom miljøovervåkingen avdekker betydelige avvik fra den forventete tilstand eller utviklingen, skal operatøren iverksette tiltak for å finne årsaken til avvikene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Gjennom miljøovervåkingen av petroleumsvirksomhet til havs kan det fanges opp irregulariteter og avvik knyttet til virksomheten. Slike avvik kan eksempelvis være unormalt høye THC-verdier som ikke kan knyttes mot kjente utslipp. Operatøren har en plikt til å finne årsaken til avvikene og iverksette korrigerende tiltak dersom nødvendig.
Avvik skal rapporteres til Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet så snart som mulig, jf. styringsforskriften § 34.