Hopp til hovedinnhold

§ 17 Transport

Operatøren skal sikre at personer og forsyninger kan transporteres forsvarlig til, fra og mellom innretninger og fartøy under plassering, installering og bruk, og for det valgte disponeringsalternativet.
Transporten skal kunne samordnes med beredskapen som nevnt i § 73.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Ingen kommentar.