Boring og brønn

Monica Ovesen

Fagleder boring og brønn

Prosessintegritet

Torleif Husebø

Fagleder prosessintegritet

Arbeidsmiljø

Roar Høydal

Fagleder arbeidsmiljø

Logistikk og beredskap

Jan Ketil Moberg

Fagleder logistikk og beredskap

Konstruksjonssikkerhet

Geir Løland

Fagleder konstruksjonssikkerhet

HMS-Styring

Gunnar Dybvig

Fagleder HMS-styring