Arbeidsmiljø

Roar Høydal

Fagleder arbeidsmiljø

Boring og brønn

Monica Ovesen

Fagleder boring og brønn

HMS-Styring

Gunnar Dybvig

Fagleder HMS-styring

Konstruksjonssikkerhet

Geir Løland

Fagleder konstruksjonssikkerhet

Logistikk og beredskap

Jan Ketil Moberg

Fagleder logistikk og beredskap

Prosessintegritet

Torleif Husebø

Fagleder prosessintegritet

Sikring

Ingvild Klaveness

Fagleder sikring