"En bok om læring" er en essens av arbeidet i hovedprosjektet, og inneholder sentrale innsikter om læring formidlet på en lettfattelig måte. Temaheftet inneholder en rekke eksempler og spørsmål til diskusjon og refleksjon, og retter seg mot alle aktører i næringen.

Målet er at boken bidrar til at aktørene finner gode læringsløsninger, med utgangspunkt i egne ambisjoner og egne vurderinger. Boken gir derfor ingen enkle forklaringer eller oppskrifter på læring, men er ment å utfordre, engasjere og stimulere til refleksjon og handling.

Forsidebilde av "En bok om læring"

Kultur og system for læring

Inspirasjonsboken er en del av prosjektet "Kultur og system for læring", et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med SINTEF.

Forskning og litteratur på temaet læring har tradisjonelt vært koblet til læring etter ulykker. Vi ønsket å se mer på hvordan kunnskap og læring er ivaretatt til enhver tid og inn i et mer proaktivt spor, ikke bare noe man tar tak i etter en hendelse.

Læringsbegrepet brukes ikke direkte i HMS-regelverket, men kommer indirekte inn gjennom regelverkets krav om styring, kontinuerlig forbedring, det å ha sentrale prosesser og prosedyrer på plass, krav til kompetanse og medvirkning, krav om at kunnskap skal gjøres kjent og tas i bruk, og det å utvikle god HMS-kultur.

Med bakgrunn i dette ønsket vi å utvikle en felles forståelse av begrepet organisatorisk læring, og å synliggjøre hvordan vi i Ptil tenker om og tilnærmer oss læring.

Publikasjonen har tidligere vært utgitt som en trykksak men er i dag kun tilgjengelig som PDF, se under.