Hopp til hovedinnhold

Seminar om bruk av risikoakseptkriterier som virkemiddel i sikkerhetsarbeidet

 • Risikostyring
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Ptil/Teams

 • Velkommen

  Torleif Husebø, Ptil og Hermann Steen Wiencke, Proactima

 • Studien «Bruk av risikoakseptkriterier»

  Hermann Steen Wiencke, Proactima og Terje Aven, UiS

 • Refleksjoner tuftet på landbasert industri, og ny revisjon av NS5814 Risikovurderinger

  Ann Midtgaard, DSB

 • Bør Petroleumstilsynet endre sine krav til toleransegrenser for risiko?

  Jan Erik Vinnem, Preventor

 • Diskusjon: Hva er den beste måten å legge til rette for et minimumsnivå for sikkerhet, og at forbedringer gjøres utover dette minimumsnivået?
 • PAUSE
 • Erfaringer med akseptkriterier i engineering

  Linda Fløttum, Safetec

 • Tilnærming til akseptkriterier i prosjekter og drift. Utvikling og standardisering

  Unni Nord Samdal, Rådgiver, sikkerhetsteknologi, Equinor ASA

 • Refleksjoner fra en praktiker i akademia

  Stein Haugen, NTNU og Safetec

 • Diskusjon: Mulige måter å regulere risikostyringen – hva betyr det for industrien og sikkerhetsnivået i industrien? Hvordan bør regelverket da se ut? 20 min
 • LUNSJ
 • Refleksjoner fra ledelsesperspektivet

  Steinar Kolstø, Project manager, Wintershall DEA

 • Hvordan regulere for å oppnå god risikostyring?

  Geir Sverre Braut, professor SUS

 • Rom for diskusjon til slutt

Kontakt

Bjørnar Heide