Hopp til hovedinnhold

Barrierer på tre minutter

Ptils barrierenotat utdyper regelverkskravene og beskriver god barrierestyring. Den siste utgaven gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer.

Publisert: 11. april 2017
  • Barrierestyring